82
SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
CARL XIV JOHANS - UTSTÄLLNINGEN .
I .
Empirestilen , sâdan den nu pägäende hög - intressanta Carl Johans - utställningen lâter oss känna den dels direkt , dels i förborgerligad svensk upplaga , är i själfva verket längt äldre an em - piren , och dess födelsetid infaller innan kejsar - dömet , ja , revolutionen añades . Redan 1763skrif - ver en af tidens franska krönikörer , Grimm , att mera skall allting vara à la grecque , byggnader , möbler , tyger och juveler — vâra sprättar skulle känna sig vanhedrade af att bära en dosa , som icke var i antik stil . 1700 - taIets allvarsammaste sida — dess historiskt - vetenskapliga entusiasm , som först danade den moderna arkeologien och konstforskningen , samt dess lättfärdigaste sida — njutningsyran , som mer och mer hänsynslöst pro - klamerade köttets glädje , sedernas och lifvets hedendom , gingo här hand i hand . De lärda och boudoirfolket vände sig instinktmässigt mot samma hâll , mot den skönhets - och sinnesvärld utan synd , som kristendomen förintat , och när i seklets midt Pompeji och Herculanum uppgräfdes blefvo de an - tika villoma och lupanarerna lika kära för är -

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.