DEN RETROSPECTIVA KONSTUTSTÄLLNINGEN 81
señare , hvilkens ljusa lynne med den lätta dur - melankolien väl passade ihop med den svenska löfskogen , säg litet för smâtt pâ sina motiv , och dessutom ej ägde den rätta färgen . Hans björkar och skogssjöar , en gâng sâ prisade för sin ljus - klarhet , verka âtminstone nu blykalla och metal - liska . Hans natur har fâtt — kanske med ârens makt — nágot af den plötsliga dysterhet , som man känner , dà man säger att »naturen plötsligt för - mörkas» , dâ ett svart moin gär öfver solen eller en svart tanke öfver hjärtat . Man stâr och vän - tar att skuggan skall försvinna , men den gör det ej , och stelnade stä kreaturen i det mörka vattnet .
Nästa stora led i landskapsmâleriets svenska utveckling är Wahlberg och hans välbekanta konst , som med fransk gratie och förfining och ibland ocksâ med franskt koketteri âtergifver svensk tur , sâdan den skimrade pá 1870 - talet , med rosiga moin och ljusa , eleganta färgbrytningar . Det är , som den sedan dess blifvit större , hârdare , allvar - sammare , mäktigare i linjer och toner , eller är det blott Liljefors och Nordström som lärt oss se den sä ?
Med den frâgan stár man vid den retrospektiva utställningens utgängsdörr , stâr där i den bästa känsla , med hvilken man kan lämna en sâdan position , ägnad dödt och förgänget konstlif — känslan , att nutiden tagit vid och fort de artistiska idealen längt framât , högre än de stâtt i mânga decennier .
5 aprii—21 maj 1898 .
8 - — Levertin , Svenate konst .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.