80
SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
storhetssynen — hans Slottsbrand är all svensk historiekonsts mästerstycke .
Det rena genremâleriet har längt fiera fram - stâende utöfvare — en sâdan är särskildt Fager - lin , och hans omständliga mäleri har , trots allt , ett stört behag . Tiden gär sä stilla i de rum , han skil - drar — människorna tala där säfligt , med en viss lyckosam flegma , ord och minuter falla runda och sakta som droppar i ett sommarregn . Men öfver alla stär ocksâ här Höckert genom sitt artistskaps fulländning — se pä hans dalkulla ur Fürstenberg - ska galleriet . Det är en juvel utan fläck eller lyte . Ensamt akvarellens mästare , Egron Lund - gren , kan jämföras med honom — han , tjusaren , charmören i vâr konst . Frân Tosterup finns här uppe en spansk dam , som är sä deliciös , sä passioneradt vackert skildrad , där hon leker med sin solfjäder , att den lilla taflan gifver en hei exotisk värld af hetta och sol och stora , beru - sande röda blommor .
Klarare är linjen , som visar landskapsmäleriets historia under seklet . Fahlcrantz begynner med sina töckniga utsiktsmälningar , svaga i detaljen , men ofta med ett vackert uttryck af frihet och luft , af afstând i dis och solrök . " Af italiaresarna stâ sig Palms smâ bitar bäst genom den starka arkitek - toniken öfver mark och träd . Med Marcus son och Edv . Bergh eröfras för första gângen den svenska naturen . Den förre tog all dess patos och retorik , den señare all dess idyll . Skada blott , att naturvirtuosen hade en sâ banal följetongs - fantasi , utan spâr af ans eller odling , och att den