80
SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
storhetssynen — hans Slottsbrand är all svensk historiekonsts mästerstycke .
Det rena genremâleriet har längt fiera fram - stâende utöfvare — en sâdan är särskildt Fager - lin , och hans omständliga mäleri har , trots allt , ett stört behag . Tiden gär sä stilla i de rum , han skil - drar — människorna tala där säfligt , med en viss lyckosam flegma , ord och minuter falla runda och sakta som droppar i ett sommarregn . Men öfver alla stär ocksâ här Höckert genom sitt artistskaps fulländning — se pä hans dalkulla ur Fürstenberg - ska galleriet . Det är en juvel utan fläck eller lyte . Ensamt akvarellens mästare , Egron Lund - gren , kan jämföras med honom — han , tjusaren , charmören i vâr konst . Frân Tosterup finns här uppe en spansk dam , som är sä deliciös , sä passioneradt vackert skildrad , där hon leker med sin solfjäder , att den lilla taflan gifver en hei exotisk värld af hetta och sol och stora , beru - sande röda blommor .
Klarare är linjen , som visar landskapsmäleriets historia under seklet . Fahlcrantz begynner med sina töckniga utsiktsmälningar , svaga i detaljen , men ofta med ett vackert uttryck af frihet och luft , af afstând i dis och solrök . " Af italiaresarna stâ sig Palms smâ bitar bäst genom den starka arkitek - toniken öfver mark och träd . Med Marcus son och Edv . Bergh eröfras för första gângen den svenska naturen . Den förre tog all dess patos och retorik , den señare all dess idyll . Skada blott , att naturvirtuosen hade en sâ banal följetongs - fantasi , utan spâr af ans eller odling , och att den

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.