DEN RETROSPECTIVA KONSTUTSTÄLLNINGEN 79
Ypperst är bilden af Gustaf von Rosen , ett mäster - verk af förnäm och behärskad konst .
Att göra ett öfverslag öfver den mängd af andra taflor frân vàrt ârhundrade , som fyller sa - larna , skulle kunna vara ett arbète för sig — och tilläggom det — ett bra otacksamt arbete , ty bland alla dessa verk , som làta oss följa genre - och land - skapsmâleriets utveckling här hemma , äro de verk - ligt artistiska och intressanta skapelserna i rent Ibsensk minoritet . Ett par summariska punkter mâ dà blott som en afs - lutning af denna skiss öfver den retrospektiva utställningen tillfogas . Historie - mâlningen , sâdan den begynner med Sandberg och sedermera , under intryck fràn den nordiska ro - mantiken , försöktes af Blommér , Winge , ström och andra , verkar helt enkelt sä antikverad , att man nästan medlidsamt betraktar dessa diska fantasier , utan lifsvärme eller inbillnings - flykt , utan stämning af nàgon art , utan linjens eller färgens tjusning . Och det señare historiemâleriet med tyska anor , som Boklund och längre fram Perséus idkade , anekdotens och de tidskoloristiska attributens konst , är ej roligare med sin inspiration och sitt renässansmöblemang »made in Germany» - Scholander' själf , om man vili räkna honom hit , hade trots sin utomordentligt spelande inbillningskraft ej styrka att här àstadkomma nà - got af betydenhet . Hans själ var ett rörligt och grundt vatten , speglande bild pâ bild med yng - lingaaktig friskhet , men aldrig tillräckligt stilla eller tillräckligt djupt för att gifva den äkta visionens Fata Morgana . Ensamt Höckert hade lejontassen ,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.