DEN RETROSPEKTIVA KONSTUTSTÄLLNINGEN 77
och i Bredas mânga damer med hvit kjol och röd schal och en sommarbakgrund med sol mellan skyar , stelnar smâningom mästarens talang och hans utomordentliga färg blir fattigare och borger - ligare , liksom ryckt med af det borgarsekels anda , som begynte med sä sorglustiga hjältetyper som Gustaf IV Adolf och Karl XIII .
Riktigt eklatant visar Krafft d . y : s konstnärs - utveckling , hur traditionen i vârt mâleri liksom försvinner med det nya seklet , hur stil och färg - känsla försina , och . en falsk och pretentiös bour - geoissmak , det parlamentariska tredje stândets , fick herraväldet .
Vid 18 och 19 ârs âlder , före sin utländska resa , medan ännu gustavianska tidens konstnärsanda lefde , mâlar han rena mästerstycken , som det superba porträttet af grefve de S : t Priest , typen för en emigrant af dem , som ingenting lärt och ingenting glömt , och bilden af Desprez , som är fullkomligt grandios i sin monumentala hàllning , 1812 är han redan afskyvärd med en söndagsidyll vid en gunga , värd att stâ i en abcdbok , och sedan bief han ju ren fabrikör .
Af hans efterföljare som portrâttmâlare i vârt àrhundrade äro egentligen blott tvâ värda att ihâgkornmas , Södermark och Troili , bâda fullödiga exponenter af sina olika tidskiften , men visande ocksâ skillnaden mellan att blott vara detta eller tillika hafva en pust af det , som är öfver tid och rum . Det förra är fallet med Södermark , det ñare med Troili . Af Södermarks porträtt hâlla sig nâgra manliga , tack vare en hàrd men uttrycksfull