DEN RETROSPEKTIVA KONSTUTSTÄLLNINGEN 77
och i Bredas mânga damer med hvit kjol och röd schal och en sommarbakgrund med sol mellan skyar , stelnar smâningom mästarens talang och hans utomordentliga färg blir fattigare och borger - ligare , liksom ryckt med af det borgarsekels anda , som begynte med sä sorglustiga hjältetyper som Gustaf IV Adolf och Karl XIII .
Riktigt eklatant visar Krafft d . y : s konstnärs - utveckling , hur traditionen i vârt mâleri liksom försvinner med det nya seklet , hur stil och färg - känsla försina , och . en falsk och pretentiös bour - geoissmak , det parlamentariska tredje stândets , fick herraväldet .
Vid 18 och 19 ârs âlder , före sin utländska resa , medan ännu gustavianska tidens konstnärsanda lefde , mâlar han rena mästerstycken , som det superba porträttet af grefve de S : t Priest , typen för en emigrant af dem , som ingenting lärt och ingenting glömt , och bilden af Desprez , som är fullkomligt grandios i sin monumentala hàllning , 1812 är han redan afskyvärd med en söndagsidyll vid en gunga , värd att stâ i en abcdbok , och sedan bief han ju ren fabrikör .
Af hans efterföljare som portrâttmâlare i vârt àrhundrade äro egentligen blott tvâ värda att ihâgkornmas , Södermark och Troili , bâda fullödiga exponenter af sina olika tidskiften , men visande ocksâ skillnaden mellan att blott vara detta eller tillika hafva en pust af det , som är öfver tid och rum . Det förra är fallet med Södermark , det ñare med Troili . Af Södermarks porträtt hâlla sig nâgra manliga , tack vare en hàrd men uttrycksfull

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.