76 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
idyllhumör , Stockholmshumör och gastronomisk godlynthet i litet Bellmansk hopsmältning .
Större och starkare i alla afseenden var Breda , kanske den skickligaste porträttist var mälarkonst ägt . Utställningen lâter oss f öl ja heia hans konst - närsbana frân ungdomsâren under Pasch , i bilden af hans moder , som har lärarens svaga model - lering och obestämda färganslag , tili den höga älderns âr , dà âter hans hand , sâsom i porträttet af friherre Sparre , blir tung och ovig , och uppfatt - ningen konventionell . Men dessemellan , hvilken rikedom och hvilken utveckling ! Det är sant , ett och annat af dessa alltid koloristiskt fängslande porträtt visar sig vid närmare betraktande svagare i karaktäristiken , än man vid första ögonkastet märker , bedârad af dukarnas lyriska glans .
Men hvilka förträffliga verk finnas ej häruppe af hans hand — hvilket skimmer af eklog ligger ej öfver hans porträtt af skördarnas skald , Johan briel Oxenstjerna , där han stâr i sin gröna rock , liksom lyssnande till en strof med ackompanje - mang af en sommarvâg i Kolsnaren . Och hur har ej Breda skildrat Hallblad , tafvelrestauratören — det är kanske hans mästerverk häruppe , utomordent - ligt glansfullt i belysningen , men ocksâ med en beundransvärd energi och storhet öfver det sâ stärkt modellerade ansiktet . Af hans kvinnobilder här kan ingen mäta sig med Teresa Vandonis i museum , men frân fiera af hans dukar träda en till mötes romantiken och personlighetsstyrkan hos m : me de Staëls hjältinnor . Skada blott , att empire - modet aldrig verkar riktigt hemma i Sverige —