DEN RETROSPEKTIVA KONSTUTSTÄLLNINGEN 75
sorts allmännelig naturkänsla genombäfvade dukar . Hans stora framställning af hertigens af Smâland dop i slottskapellet meddelar väl intrycket af en höfvisk festivitet med den förmäga att liffullt och intensivi skildra slottslif med ett otal af lefvande smâ figurer , som utmärkte Blarenberghes och chins tid , och Martin har ju ocksâ i sina holmsbilder lämnat prof pä en eminent skicklighet i att gifva en kaleidoskopisk afspegling af gatornas folkvimmel . Tvâ smä bilder af grosshandlare Scharp med fru visa slutligen Martin som porträttör . Mannen är en trâkig personage , som ser mer sur - mulen ut med sina sömniga ögo'n än det är till - lätet för en herre , som har en sâ förtjusande fru . Ty nâgon täckare och finare représentant för det gustavianska borgerskapet kan man svârligen finna än denna fru Ulrika , sâ gratiös , där hon sitter i sin soffa , med sitt lilla bleka ansikte under det upp - strukna hâret och de klara , barnsliga ögonen under de litet tunga ögonlocken . Det kan kanske an - märkas ett och annat pà teckningen , men hur har icke konstnären skildrat en ung kvinna med all hennes charme , och hur frisk och behaglig är icke färgsammansättningen . Hon är rätt ensam och tänker tydligen ej sâ mycket pä mannen i denna stund af drömmeri . Nu är ansiktet allvarligt , men jag vet , hur förtjusande hon kan le . Hon har berättat mig litet om sig själf , som vore indiskret att tala om , men jag sörjer redan pâ förhand den dag utställningen skall stängas och jag ej längre fâr höra hennes ljusa , tunna röst . Allt i allt stâr Elias Martin som en fin och älskvärd artist med