SVENSK KONST
OCH
SVENSK NATUR
AF
OSCAR LEVERTIN
STOCKHOLM ALBERT BONNIERS FÖRLAG