38 SVENSK KONST OCH SVENSIC NATUR
dâdets , krigarens och mannens . Det är Raimund Faltz , den kanske främste medaljör Sverige nägon - sin frambragt .
Faltz föddes i Stockholm 1658 . Fadem var inflyttad tysk och hade varit hofjuvelerare hos Maria Eleonora . Sonen gick ocksá i guldsmeds - lära i Stockholm , men modellerade framför allt i vax . Största parten ai hans medaljer äro ocksâ gjutna efter vaxmodeller och hafva det mjuka och artistiska , om etsning pâminnande behag , som kunna utmärka alster af denna artistiska teknik . Faltz vandrade som gesäll utrikes 1680 , studerade i Nürnberg och Augsburg , men framför allt i Paris , där han bief lärjunge till F . Chéron .
Chéron var utdanad i Rom , där han skapat förträffliga medaljer , och visar sig sedan i Paris som en af tidehvarfvets yppersta mästare . Hans utmärkta medalj öfver Condé med dess vackra skildring af dennes förfinade fysionomi är ett godt prof pâ hans konst . Faltz trädde äfven i beröring , berättar hans biograf , med Roëttiers , som mottog honom vänligt , men dock icke ville meddela sin tekniks hemliga konstgrepp , hvadan Faltz pâ mindre hedrande vis genom spioneri lärde känna dem . Den Roëttiers , som här är frâga om , mäste vara Joseph , som mellan 1682—1703 var »Tailleur général» vid franska myntverket och forste gravör för medaljhistorien . I hvarje fall visade sig Faltz snart som en framstâende kraft med ovanligt fin - känslig och lätt hand . Han fick en gynnare i ingen mindre än Louvois , som tilldelade honom ett rikt tillmätt anslag , efter hvad biograferna be -