INNEHÂLL .
Svenali och fransk medaljkonst under 1600 - talet 6
Den retrospektiva konstutställningen 45
Barocktiden 45 . — Rococon 54 . — Gustavianerna G3 . — Ofver - gângen till 1800 - talet ocli vJrt sekel 71 .
Carl XIV Johans - utställningen 82
Tvi sekel a£ Stockholms lif 100
Stockholm i den svenska konsten ( med 13 bilder ) 100
Stockholmsnaturen i svensk dikt 157