STOCKHOLMSNATUREN I SVENSK DIKT 255
inledningsstycke , med hvilket hans första berät - telse , »Förvillelser» , begynte , hade nâgot i detta hänseende elektriserande — det var en stämning af töbläst kring Jacobs kyrka , hvilkens klockor ringde vid en gammal diktares begrafning . Än starkare har han àtergifvit sitt eget lifs Stockholm i »Martin Bircks ungdom» . Den begynner med att i barnaerinringens drömslöja skildra samma holm , som Strindberg framställt sâsom man , det gamia Ladugârdslandet med sina af trädgärds - täppor brutna gator , och den slutar med Öster - malms Stockholm . Den formaler gamia tider och gammal gatlysning med storstadens elektriska ljus .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.