254 SVENSK KONST OCH SVËNSK ÑATUR 
derade och fint tänkta deras mâlningar kunna vara , sakna de i regeln nâgot af detta obeskrifliga , ofta obetydliga , men hemlighetsfullt valda , som sätter punkten öfver i , som lâter minnets strängar skälfva som för en älskad hâgkomsts beröring och bilden springa lefvande fram ur fantasien . Af stockhol - marna själfva hafva blott fâ gjort nâgra allvar - liga , konstnärliga ansträngningar för att i dikten fânga och fasthâlla fosterstadens karaktär . niel Fallström gifver verkligen ibland liksom ett eko af Stockholm , en 1 jus genklang af en fest - dags klarhet , men endast tack vare improvisatio - nens lyckträff , som den längs strömmen vand - rande trubadur han är . Harald Molander hade af natur och böjelse större förutsättningar för att blifva en Stockholmsskildrare af rang . De fà an - satser han gjort lysa af fyndig iakttagelse och kvickt skimrande humör . Men det blef hos denna yt - och fragmentmänniska liksom allt annat blott ansatser . En särskild betydelse äger däremot Georg Nordensvan genom att , själf en gâng mâlare , i sina korta , men alltid artistiskt säkra skisser se pâ Stockholms och dess omgifnings natur med den moderne plein - air - mâlarens öga . Öfver hufvud taget har inflytandet frân de sista decen - niernas utomordentliga konstnärer , bland hvilka ju finnas fiera Stockholmspoeter af första rang , stärkt inverkat pâ den nyaste skolans skildrings - konst och âtergifvande af fosterstaden . Den , som litterärt bäst omsmält detta och af de yngre âstad - kommit det yppersta , rent stockholmska tili ton och färg , är Hjalmar Söderberg . Redan det lilla
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.