158 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
minskningen , när lifvets puls med jordens saktade af och dotnnade mot vintern . För att frambringa verklig naturpoesi tarfvades det nordiska ârets festligaste stund , vârens högtidliga ankörnst , dà majgrefven kom ridande med grönt i hjälmen och med sitt nylöfvade spö slog pâ porten till den mörka , inom sina murar som i ett vinteride slutna Staden , och suset af träd , doften af gräs och sängen af strömstaren trängde in i gatorna . Den äldsta nordiska naturlyriken är vârlyrik , men äfven den grodde och spirade först när med renässansen sin - nenas och blodets stora vâr och frigörelse ocksâ nâdde det vintriga Ultima Thüle . Dà prisade sko - larer och klerker varen i latinska kväden , som sjöngos af djäknarna i de gröna backarna kring karga svenska hem . Liksom vid Medelhafvet häl - sades vid Östersjön vârens klassiska budbärare , svalan . Äfven frân nordiska bygder steg jublet öfver världsförnyelsen , öfver lundarna , som grön - skade , safven , som steg , öfver svällande bröst och knoppar . Betänksamt , med en öm trofasthet i sin ovana glädje stämde señare den svenska sängen ocksâ in i vârens jubel :
See , nu böriar vinieren ifrân oss skrida ! Sommaren kommer igen , then blida .
See , nu kommer lust och fröjdh igen ! Elskogen kommer och lâther sigh skina , uppfriskar werlden med gâfvorna sina .
Men frân denna vâr tidigaste sâ allmänna naturlyrik är steget längt tili den specifika , om hvilken här är frâga , den , som i sin spegel ville

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.