STOCKHOLM I DEN SVENSKA KÜNSTEN'
121
pâ de af flyglar infattade gârdarna , och förnäma herrar , med mycken värdighet stigande uppför fritrappornas steg . Vestibulernas förnäma sten - svalka strömmar ut i solskenet genom de öppna portarna under vapensköldarna .
Aveelens báda bilder öfver Kungsträdgärden , ännu , som bekant , inhägnad kunglig lustgârd , med -
Järntorget .
Kopparstick nf Wilhelm ßwidde i Svecia Antiqua .
delà kanske starkast intrycket af dâtidens aristo - kratiska Stockholm . Mellan i volutaktiga snirklar och palmettaktiga fasoner broderade blomfält , längs stela häckgängar vandra kavaljerer i stora peruker med hattarna under armen och underhâlla damer i fontanger . De kalla sig »sina allra dyg - digste mademoisellers tjänstskyldigste tjänare» och likna dem artigt vid bâde blommor och ädla stenar .
Blott undantagsvis förekommer midt i denna lysande omgifning ett stycke borgerligt och demo -