120
SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
frân Riddarholmens klippa med Wrangeis och ring Rosenhanes palats löpte ända tili det Torsten - sonska palatset nere vid Strömmen . Pâ bladet sy - nes den praktfulla triumfbâge , som restes vid Ul - rika Eleonoras intâg . Men triumfstämningen tyckes
Kungsträdgärden .
Kopparstick af Johannes van der Aveelen i Svecia Antiqua .
äfven - tili hvardags godt passa krigshjältarnas stad . Lânga högtidsklädda led künde gärna gâ i cession i dessa státliga släkthus' skugga . Höfviskt lif är det ocksâ , som Swiddes och Aveelens bilder framför allt rulla upp¡'palatser med högtidskaros - ser , genom hvilkas skallrande glas man skymtar stolta damer med ofantliga härklädslar , körande in