106 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
historien om den stad , som bryggt oss vár kaste glädje och vâra bittraste bekymmer . I detta hänseende gifver utställningen — i stark förkort - ning , det medgifves — tvâ hundra âr af holms häfder , och man gör pâ tio minuter resan genom seklerna . Stanna dà först framför en under - lig bild frân 1700 - talets första âr , tagen ungefär frän Slottsbacken . Det är snö och Vinter ; spridda utefter vattnet ligga fästningslikt afslutade , hvart och ett för sig , de stora husen , frân Jakobs kyrka , dà tegelröd med sitt höga torn , och De la Gar - dieska huset med sina spiror , ända tili den glest bebyggda Blasieholmen . Det bör vara slutet pâ »stora ofredens» tid , det heia verkar öde och ut - armadt , det kalla och frosskakande uppvaknandet tili nödärens torra bröd efter storhetstidens fanta - stiska och strâlande hasarder . Sedermera lâter oss en hei följd af taflor se , hur sjuttonhundra - talets Stockholm växte fram , utplânande de bistra och martialiska krigardragen och visande i stället en nöjeslysten Jean de Frances eller en borger - lig kannstöpares omilitäriska fysionomi . Rehn för - evigar det raserade Vàrdtornet frân Brunkeberg , gamia ràdhuset rifves , öfver allt blir intrycket Ijusare , gladare , mer idylliskt . Det är rococon , som kommer och satter solsken , färgskimmer och snirklad fasonering pâ den svenska tyngden och rättframheten . Ännu den resande , hvilkens rack väntar i Trumpetarbacken för att föra honom bort , samlar allt hvad han förmär af piruettelegans , när han med ett sockersött »en puss till respass , min