TVA SEKEL AF STOCKHOLMS HF 103
erhöll 1 , 000 daler silfvermynt som »Professor och Perspective - Mälare» . Han var dâ en bâde i Sverige °ch England högt ansedd konstnär . Det kan ej vara tal om att här ens gifva nâgra ytterlinjer tili hans biografi , en af de uppgifter vâr konsthistoria närrnast künde önska fyllda , ty Elias Martin är en lika karaktäristisk som talangfull artist , och fà äro de , som hos oss fort pensein med sä lätt och sä lycklig hand som han . Stockholmsbilderna , om hvilka här ensamt är frâga , hörde till hans favorit - motiv alltifrän hans hemkomst , och i klara , tunna färger har han kastat ned pâ papperet ett otal taflor frân Stockholm , strâlande med de âtergifna stäm - ningarnas egen fina och förflyktigande glans . Ännu 1808 , dâ Martin började blifva gammal och glömd , sâgs han vandra pâ gator och vägar med skiss - bok och mâlarskrin — sâ motte honom detta âr ute pâ Djurgârden en annan gammal herre , ocksâ han en ättling af en försvunnen tid med kapprocken öfver den gammalsdags gossaktiga jackan , biblio - tekarien Ojörwell , och intet hindrade , att de bâda samman vid ett glas bischoff i Kumlanders källare vid Blâporten upplifvade sina souvenirer frân »salig kungens» tid . Àtminstone skrifver Gjörwell tili sin dotter en läng skildring af Martin . »Omkring 70 är börjar nu Martin se illa och lär hans sista större mâlade tafia blifva den , som konungen själf hade den nâden att begära af honom under det h . m : t kom ridande vid Observatorium och fann herr tin pâ sin pittoreska vandring . Taflan skulle visa Drottninggatan uti dess längd — vyen är frân själfva Kungsbacken . Martins sinne är muntert

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.