TVA SEKEL AF STOCKHOLMS LIF
101
barn med det klappande hjärtat hos en tioáring , som ropar »Sesam , öppna dig ! » , smugit sig in i de nu för längesedan rifna kostymskjulen midt emot Operan och där inne bland fésagornas alla här - ligheter sett strâla i oförglömlig glans ingenting mindre än — en stor , purpurröd sol , den berömda solen i »Cora och Alonzo» , själfva invignings - operans sol , den , som lyste öfver Perus kärleks - yra barn — och sedan , öfver Svensksund .
För alla dessa , som künde komma ihâg sâ mycket , var det som en daguerreotypi af en gam - mal död dam i kanonlockar fâtt lif och förvandlats . Den gamia damen bief ung , bief ung fru , som skulle ut och gâ med sina barn , i sammetsmantilj och klädning af alpacca , högkullig halmhatt och ett litet violett klockparasoll , och dar hon vandrade öfver vägarna , glad och strâlande , med en refräng ur Isouards »Löjliga Mötena» i sinnet , ledde hon vid handen vára föräldrar som smâ . . . Och det är ett egendomligt utsökt , halft historiskt vemod , som denna dröm längt tillbaka mot föräldrars och farföräldrars stad medför , medan ens eget vâr - liga Stockholm ligger och lyser utanför , en blidt ironisk känsla af evig upprepning , af att det alltid är samma och samma sorgmodiga komedi som spelas , hur än det växlar med dekorationer och aktörer .
Utställningen äger sâlunda främst ett riskt intresse , hvilket dock icke hindrar , att den äfven rent konstnärligt taget väl försvarar sin plats — framför allt därigenom , att där finnes represen - terad en verklig mästare , Elias Martin . »Vue - och

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.