CARL XIV JOHANS - UTSTÄLLNINGEN 99
af tyll och siden , som stà häruppe i en rad , ut som fjärilar , uppsatta pâ nâlar i entomologens lâda , och hvilket egendomligt vemod sväfvar icke i botten öfver de gamia aflagda moder , i hvilka vâra mor - mödrar lett och varit strâlande och unga ! Man myser och känner svârmod pâ samma gâng . Och man grubblar öfver sin egen tid : hur skall den taga sig ut en gâng med alla sina oroliga ansatser till skönhet och allt sitt krampaktiga begär efter glöd och färg ! Ocksâ hvad vi känna »innerst inne» kan lätt bli en löjlig fioritur , en lustig fras en gâng . Alltsâ , gâ stilla och vördsamt bland relikerna frân Ingeborgs och Amandas tid . — Skrattar bäst , som skrattar sist .
2 och 23 februari 1900 .