CARL XIV JOHANS - UTSTÄLLNINGEN 99
af tyll och siden , som stà häruppe i en rad , ut som fjärilar , uppsatta pâ nâlar i entomologens lâda , och hvilket egendomligt vemod sväfvar icke i botten öfver de gamia aflagda moder , i hvilka vâra mor - mödrar lett och varit strâlande och unga ! Man myser och känner svârmod pâ samma gâng . Och man grubblar öfver sin egen tid : hur skall den taga sig ut en gâng med alla sina oroliga ansatser till skönhet och allt sitt krampaktiga begär efter glöd och färg ! Ocksâ hvad vi känna »innerst inne» kan lätt bli en löjlig fioritur , en lustig fras en gâng . Alltsâ , gâ stilla och vördsamt bland relikerna frân Ingeborgs och Amandas tid . — Skrattar bäst , som skrattar sist .
2 och 23 februari 1900 .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.