Full text: Gustaf III som dramatisk författare (18)

THÉTIS OCH PELÉE 
27 
till den första af vâra operor , som ock händt med alia sedan gifna originaler . Fontenelles plan blef mycket ändrad och förbättrad . » Wellander själf an - tyder det , dà han i bref af den 11 aprii 1772 skrifver till konungen : »För Eder Kongl . Maj : t fâr jag här - jämte underdânigast nedlägga de tvä första acterna af det mig Nâdigast anbefalldte Dramatiska arbete , hvilka jag pâ Eder Kongl . Maj : ts Nádiga befallning utskrifvit» * ; äfven hans förord tili Thé - tis och Pelée gifver intrycket af — ehuru det ej där uttryckligen säges — att poeten utfyllt mon - arkens scenanvisningar . Förlusten af manuskriptet omöjliggör tyvärr allt närmare bestämmande af hvad som tillhör konungen . Fâr man göra ett analogislut med t . ex . hans plan för Gyllenborgs Birger J a r 1 eller Kellgrens C h r i s t i n a , torde han i de - talj utstakat bâde operans gâng och behandlingens formulering . 
Wellanders text är i fôrhâllande till Fontenelles sâ godi som alldeles själfständig . Dà konungen vände sig tili Wellander med uppdrag att versifiera den första svenska operan , var denne en tämligen underordnad ämbetsman , curator ad litem , känd i tidens vittra sällskaper för sin dubbia konst - närliga begâfning som musiker och poet , alltsedan han i Uppsala under vänskapligt Umgänge med Henrik Brandel * * lärt sig idka de bâda syster - konsterna . Hans ord tili musiken vid Adolf Fredriks 
* Gust . Handskr . Saml . , Fol . XX . 
* * Enligt en ej afslutad autobiografi i Kgl . Bibl . H . S . , där det finnes ej obetydligt outgifvet material — handlingar ocli poem — till en monografi öfver Wellander . Jfr . G . G ö t h e , De Vittra Samfunden i Sverige , s . 111 .
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.