Full text: Gustaf III som dramatisk författare (18)

i'ödelsedagen 
217 
nödgas taga borgerliga personer tili sina viktigaste förtroendemän , och att högadeln och framför al It dess damer Iämnade hans slottssalar tomma och hans fester utan glans kränkte ej blott hvad som fanns i honom af fin och ömtälig världsman - — det gaf honom en känsla af verklig öfvergifvenhet . Det var som om hans hem plötsligt blifvit tomt och kallt , dà den högättade sällskapskrets upp - löstes , i hvilken han ensamt trifdes , och med bitter - het kände han lifvets vinterkänslor isa sitt inre . Sä mycket starkare mäste han bâde af nödtväng och »par dépit» accentuera sin förbindelse med Stockholms borgarklass , hvilkens oryggliga tr0 - fasthet dessutom kändes mer och mer dyrbar för hvarje jobspost , som ankom frân Paris och be - rättade hur världsstadens bourgeoisie for fram med konungadöme och allt , som var konungen helig - f . 
Ur denna stämning liar det lilla tillfällighets - stycket spirat . Den yttre anledningen tili dess tillkomst var en middag , som konungen den 20 november 1790 gaf pâ operahuset för att aftacka borgerskapet , dà det efter tvä ârs beväpning öfver - lämnade Stadens militära vakt ât gardena . I Teater och Drama under Gustaf Iii har jag om denna fest âtergifvit magistratsekre - teraren R - F - Hochschilds skildring af middagen , här má till omväxling inryckas ett par andra otryckta beskrifningar . En borgerlig antecknare , J . Hjerpe , skrifver sâlunda : 
»Den 20 Nov . bestod Kongl . Maj : t Magistraten och Borgerskapets officerare den stora mâltiden pâ kongl . opeta - huset . Theatern war en Salon pâ det präktigaste klädd och
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.