Full text: Gustaf III som dramatisk författare (18)

214 gustaf iii som dramatisk författare 
Af den lilla diktens slutpunkt synes , att pold äfven denna gáng , som för Siri Brahe , vid teatern tjänstgjort som konungens ställföre - trädare . Ett mer ojäfvigt vittnesbörd ora det in - tryck stycket gjorde äga vi af en teateranmälan i Stockholms - Posten för den 9 januari samma âr . Efter en vidlyftig redogörelse af den »anonyme Författarens» pjes lämnar Kellgren föl - jande kritiska värdering af stycket och speiet , som förtjänar att citeras som en af de första skygga teaterrecensioner , den svenska pressen äger : 
»Denna lilla Theaterpiece har gjort allmänheten stört nöje , och rummet räckte ej tili för âskâdares antal . Bland dess öfrige förtjenster är äfwen den , att wara den första som wisat Ryska costumer pâ wâr Theater ( egendomlig an - märkning under brinnande krigl ) . Kläder och decorationer swara i wärdighet med scener och personer . Första corationen Morisows tragârd , mâlad af Hr Brusell har blifwit mycket applauderad . De spelande hafwa i allmänhet wäl upfyllt sina rum . Fru Haeffner har wisat Natalies role den naiveté som tillhör oskulden af en pâ landet wäl upfostrad flicka , dä däremot M : lie Löf i Eudoxias person , förträff - ligen wäl wetat mâla contrasten af en yr elak , glättig , per - sifflerande skönhet . Den gamia Ammans groteska rolé före - stäld af jjr Schylander har wäckt de lifligaste och för - tjäntaste löjen , och ändteligen har Herr Iljortsberg i egen - skap af Page erhâllit nytt bifall för sin tidiga talang . » 
I redogörelsen för stycket nämner Kellgren intet om det versifierade divertissementet , som nu i den tryckta upplagan afslutar detsamma — och däraf styrkes Lewenhaupt i sin âsikt * , att detta tillkommit , dà Alexis Michaelo witsch och 
* E . Lewenhaupt , Bref rör . Teatern under Gustaf III , s . 134—5 .
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.