Full text: (18)

ALEXIS MICHAELO WITSCH OCII NATALIA N ARISCH KIN' 211 
Michaelowitsch och Natalia Narisch - kin är daterad Kymenegärd den 15 och 16 aug . 1789 . Medan konungen här väntade pâ förstärk - ningar frân Sverige för att fortsätta det med den obegagnade segern vid Uttismalm begynta fält - tâget , synes han i en fristund hafva upptagit en äldre plan för dramat . * 1 trots att den kommande tiden var uppfylld af de allvarsammaste händelser — Ehrensvärds nederlag vid Svensksund inträf - fade ju den 24 i sainma mánad — hade konungen sinnesro nog att utarbeta stycket . Redan i början af november ser man af rapport till konungen frän A . N . Edelcrantz , att stycket var inlämnadt tili den Dramatiska teatern . »Författaren är obekant , men nâgra uppmärksamma hafva trott sig kunna igenkänna le lion à ses traces» , * * skrifver under - direktören och bifogar det kända protokollet öfver artisternas lustiga anmärkningar om stycket ( tryckt i N u 1876 ) . Ingen af skädespelarna synes hafva anat orâd , ty tili och med en sâ ultra rojalistisk man som De Broen lät sitt dâliga humör gâ ut öfver det anonymt inlämnade stycket . Som kole - risk rysshatare »fann han vid sjelfva titeln af pjesen och de ryska namnen sig sä förargad , att han ej mera med nägon redighet künde afhöra läsningen» . Konungen hade troligen godt humör och själfironi nog för att njuta af sina komedianters försök i den högre kritiken . Mellanhanden lan teatern och konungen var säkerligen Leopold , 
* Gustaf III ti» Leopold 1789 , Gustaf III , Skrif - ter VI , s . 355 . 
* * E . Lewenhaupt , Bref rörande Teatern under Gus'af m , s . 121 .
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.