Full text: Gustaf III som dramatisk författare (18)

ALEXIS M ICH AK LO WITSCH OCH NATALIA NARISCHKIN 2<J - ¡ 
Nathalie brodder au Tambour , et Lisinka sur une escabelle tricotte . » 1 stycket förlades sedermera första akten tili en trädgärd vid Morisows hus , den traditionella 1700 - tals - parken , hvilkens sling - rande alléer gynnade lustspelens möten och qui pro quo'n , och Lisinka — väl en kusin tili Natalia — ströks som onödig ur pjesen . Den gamia Darias roll förvandlades äfven . 1 detta första utkast tänkes hon som Natalias styfmor , »une vieille accariâtre» , medan hon i den slutliga pjesen för - vandlats tili Natalias amma . 
Ehuru dessa utkast ej som andra af konungens hand erbjuda vinkar , som lâta oss förstä idé - associationerna och styckets tillblifvelsehistoria , är Alexis M i c h a e 1 o w i t s c h och Natalia Narischkin dock kanske det af Gustaf III : s dramer , för hvilkets upphof det är lättast att redo - göra , och pjesens källor äro ock sedan gammalt kända . Skâdespelet är som alla konungens större pjeser en kombination af en historisk anekdot och en intrig ur ett samtida franskt drama . Det histo - riska motivet hittade konungen under läsningen af ett nyutkommet arbete öfver Peter den store : Ori g i n a 1 anecdoten von Peter dem Grossen von Jacob v . Stählin , Leipzig 1785 . För - fattaren var en sachsisk lärd , hvilken , anställd vid Vetenskapsakademien i Petersburg , länge vistats i Ryssland och där samlat en mängd anekdoter om det moderna ryska rikets refor - mator . Dessa anekdoter — hvilka i förbigäende sagdt delvis skickats tili Voltaire , som källa för hans historia öfver Peter , utan att han dock brvtt sig
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.