Full text: Gustaf III som dramatisk författare (18)

DEN BKDRAGNE BACHAN 
201 
c h a n är väl Gustaf III : s allra obetydligaste styckc . Inga manuskript af pjesen firmas i behâll , men det har redan af Klemming pâpekats , att den är en efterbildning af Saint - Foix' lilla enaktskomedi Arlequin au Sérail ( 1747 ) , öfversatt till svenska af Knöppel redan 1749 . 
Konfrontationen mellan de bâda pjeserna ädagalägger , att Gustaf III koncentrerat styckets verkan pâ intrigen , medan Saint - Foix' styrka lig - ger i en lustig men ofta själfsväldig dialog . Stycket är en af dessa oräkneliga qui - pro - quo - pjeser i turkisk kostym , soin rococon är sâ rik pâ . Gustaf III : s bearbetning är emellertid , utan att vara syn - nerligen själfständig , bâde lätt och angenäm . Den anslâr en äkta farston och gifver sä ett nytt bevis pâ smidigheten och mângsidigheten af konungens dramatiska begáfning , ett nytt prof pâ hans ovan - liga makt öfver det svenska talsprâket . Den be - dragne Bac h an gafs för första gángen den 21 aprii 1789 pâ den Dramatiska teatern . Enligt teater - manuskriptet spelades styckets manliga partier af Tellerstedt ( Bachan ) , Ahlgren ( älskaren ) , Hjorts - berg ( betjänten ) . I kvinnorollerna glänste med fägring och behag m : lie Löf och m : me Marcadet — samt tullinspektör Schylander som den gamia f . d . entremetteusen . Med en sâdan förträfflig besättning var styckets framgâng gifven . Ahlström hade komponerat musiken tili de tvenne i pjesen inlagda täcka sângstyckena , hvilka bâda röja Leopolds mjuka och skickliga hand . * 
* G . A n d e r s s o n , Handlingar ur v . Brinkmanska arkivet II , s . 455 .
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.