Full text: Gustaf III som dramatisk författare (18)

DEN ENA FÖR DEN ANDRA 
199 
vig Ribbing och Gustaf III : s gunstling H . H . v . Essen . 
Allt i allt gifver den lilla pjesen , som i ut - arbetningen är själfständigare än mânga af konun - gens stycken , den bästa interior ur det förnämare sällskapslifvet , som den gustavianska tidens dra - matik äger . Endast nâgra scener ur Kexéls stycken kunna i detta fall jämföras med Den Ena för den Andra . Om Kexél besitter större dramatisk individualiseringskonst , är han längt simplare i sin uppfattning och sitt âtergifvande af den aristo - kratiska värld , som han blott sett pâ afstând eller frân ett mottagningsrums närmast döri'en stâende stol . Konungens stycke förtjänar frän början tili slut den komplimang han själf med synbar belàten - het upprepar för Armfeit , dà han den 27 maj skrif - ver om dess premiar »j'ai entendu dire que le fond de la pièce était d'un homme du monde» . 
Den Ena för den Andra gafs för första gângen den 24 maj 1788 . Den gamia fröken Leijon - qvists parti utfördes , som man kan tänka sig , med stor komisk verkan af den i käringroller oöfverträfflige Schylander . Pjesen gafs tili 1819 sextio gânger och vann sälunda en popularitet , väl fortjänt genom den talangfulla älskvärdhet , med hvilken den âterspeglade ett hörn af dâtida svenskt sällskapslif .
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.