Full text: Gustaf III som dramatisk författare (18)

siri brahe 
171 
E ) En personlista med anmärkningar öfver de i stycket uppträdande personernas karaktärer , nedskrifven »för at gifva större lätthet ât acteurerne at rätt föreställa den Person , som de skola spela» . 
Det första , som eggat konungen tili att skrifva stycket , är naturligen själfva den historiska be - rättelsen . En heroisk kärlekshistoria och kollisioner med anledning däraf bilda ju drifhjulet i tvä tredjedelar af de franska tragedierna och rörelse - nerven i sâ godt som alla konungens stycken . Denna Johan Oyllenstjernas och Siri Brahes kär - lekshandel är ock i och för sig af ovanligt roma - nesk art . Jag vili korteligen reproducera den efter vâra historici och framför allt efter Fryxells fram - ställning . Den sköna Sigrid Brahe , dotter tili den rike och aktade Peder Brahe pâ Visingsö , Rydbo - holm och Lindholmen , som efter Catharina Jagel - lonicas död var nära att blifva drottning i Sverige , hade blifvit förlofvad med Erik Thureson Bielke tili Salestad och Gäddholm , kailad lânga Erik Bielke tili skiHnau frân sin namne Erik Claeson Bielke . Partiet var uppgjordt af änkedrottningen , Gunilla Bielke , men grundade sig icke pä nàgon böjelse hos Sigrid . Erik Bielke var af föga »bäde betydenhet och pâlitlighet» , och dessutom gick ett rykte , att han i Polen blifvit smittad af den »onda sjukdomen» . Sigrid tyckes icke hafva vägat göra 
Filbunka med god miölk och dessa rân , smaka pâ dem pappa lilla ! Är de ej rätt goda , och se vad skiönna Bullar . De ha mamma sjelf Bakatt , och säg om intitt dessa Blomster äro väl vridna och se om intitt serveterne äro bra Brutna , den der är en tupp , den der ska vara en pâfâgel och den der en ciufva» . . .
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.