Full text: (18)

134 GUSTAF III SOM DRAMATISE FÖRFATTARE 
mest i den pâ en gâng lägväxta och dock tnaje - stätiska gestalten . Konungen blef förtjust i denna mask erad och lät âterupprepa den pâ slottet , hvarvid han själf uppträdde som Carl Gustaf ; och man dref den historiska troheten sä längt , att det serverades »sällsamma och däliga rätter» , tillagade efter gamia matsedlar , funna i arkiven . * Under dessa fester skulle konungen väl kunna hafva erhâllit den första idén till att pâ scenen âterupplifva den vittra drott - ningens fängslande gestalt och hennes hof med dess sydländska karaktär af stât , fester och poetiserande umgängeslif . När denna plan mognat hos honom , kan ej med bestämdhet uppgifvas . Af ett bref frân J . G . Oxenstjerna till Nils Gyldenstolpe * * ser man att konungen i slutet af 1782 — sâlunda medan »Förbättringssällskapet för svenska sprâket» var i ifrigaste verksamhet — börjat utarbetandet . 1 begynnelsen af 1783 har han — som det framgâr af ett redan i det fôregâende citeradt bref frân Gjörwell till Warmholz — hört sig för angâende de historiska källorna för ämnet . 1 augusti samma âr anföres stycket som fullbordadt i en skrifvelse frân Ekeblad till hans hustru . * * * 
Redan af konungens manuskript kan man se , att han för sitt skâdespel användt de vanliga skrif - terna öfver drottning Christina och hennes tid . För teckningen af första aktens herdefest hänvisar han till franske ambassadören Chanuts bekanta , af p . 
* Crusen Stolpe , Carl XIII och Hedvig Elisabeth Charlotta , s . 29 . Fersen , Hist , skrifter III , s . 218 . Jfr . Gust . Handskr . Saml . Fol . IV . 
* * 31 dec . 1782 , Sjöholms arkiv . 
* * * 24 juli 1783 , Kgl . Bibl . Handskr . Saml .
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.