Full text: (17)

sällskapsspektakel 
89 
stycken stamma frân borgarklassen och visa , att man äfven här gärna ökade familjefesternas glädje med nägon dramatisk representation . Sâ hafva vi En liten pusserlig comedie om Giftas , ett humoristiskt litet stycke , skrifvet dà C . A . Grewesmühl i andra giftet äktade Cath . Darelius . Personerna äro : Cupido , Hymen , Complimentarius , en Marskalk , Branicula , en gammal Mamsell och en Poet . Enligt titeln skulle pjesen verkligen hafva uppförts 7 sept . 1783 — mise en scènen torde dock hafva erbjudit svârigheter , dà teatern »skulle för - vandlas till gator och gränder , man ser , huru Marskalken rullar i en vagn fram och tilbaka . Han stannar vid et hus , löper hastigt ut ur vagnen» o . s . v . Med all säkerhet uppförda blefvo däremot ett par födelsedagspjeser . Främst är här att ihâg - komma Bellmans Divertissement pâ Herr Hof - Gulddragaren Widmans femtio - andra födelsedag den 7 dec . 1787 — ett litet mästerstycke i sin art , poetiskt i all sin impro - visatoriska värdslöshet . Ur en annan synpunkt intressant är en likaledes för en ársfest skrifven pjes : Födelse - Dagen , Operette , upförd af nâgra Vänner d . 11 Maj 1784 och 1 78 5 för att fira fru Abigaël T . J . »Skádeplatsen föieställer en vacker Sal , där et stört antal af Vänner sitta vid et dukadt bord , som är beprydt med rykande Bàlar , placerade emillan präktiga decertstallrickar . » Denna inbjudande interior later en vänta nâgot familjärt och gemytligt , men efter en pastoral inledning blir stycket en ren predikan , färgad af en egendomlig , litet sekterisk mysticism :
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.