Full text: Teater och drama under Gustaf III (17)

8 teater och drama under gustai' iii 
närmaste börja frân början , när han ville för - verkliga sin afsikt att göra den dramatiska konsten bofast och hemmastadd i landet . Hans skapelser äro verkliga nydaningar , sä tili vida som det material och de traditioner , hvilka behöllos fràn äldre dagar , försvunno i allt det nya , som fram - kommit endast och allenasi pâ hans eget initiativ . 
En af Gustaf III : s första regeringshandlingar rörde karaktäristiskt nog teatern . Kort efter det att han erhâllit budskapet om Adolf Fredriks död , lät han nämligen genom bref till Nils Bielke af - skeda sin faders franska trupp . Den unge mon - arken motiverade detta beslut med skäl , som voro ägnade att slâ an pä rikets ifrigaste sparsamhets - vänner , och i ordalag , som genom den husháll - ning , han själf sedermera iakttog , fâ en anstrykning af komik . »Dä jag» — yttrar han — »redan frân början af min regering vili undvika allt som stöter pâ prâl , och dà jag föresatt mig en sträng hus - hâllsaktighet för att icke nâgonsin behöfva besvära riket med att äska hjelp för mina personliga ut - gifter , sä» etc . Detta steg har betraktats sâsom en indirekt förberedelse för inrättandet af den sven ska teatern ; men nâgon tanke pä en natio - nell seen , hvilken utan denna utländska konkurrens lättare skulle kunna komma tili stând , synes ännu icke hafva föresväfvat konungen , ty i samma bref förklarar han sig hugad att betala 12 , 000 écus árligen till den , som ville taga dessa franska spektakler pâ entreprenad . Däremot tyckes en rent yttre tilldragelse hafva gifvit väckelsen till de stora planer , som slutligen ledde till grundan -
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.