Full text: (17)

58 teater och drama under gustaf iii 
direktörskapet , fick han anställning vid Operan och Dramatiska teatern i Stockholm . Clevvberg , som d . 7 aug . 1789 skrifver tili konungen om hans debut vid Operan , berättar , att han i Göteborg gjort bankrutt . Teatern öfvertogs därefter af fru Lovisa Simson . Hennes man hade , sedan han afskedats som repetitör vid Operan , understundom förestätt musiken hos Blanc . Redan 1786 synes han hafva hvälft planer pâ att öfvertaga teatern . Carl Stenborg ingaf nämligen pâ hosten samma âr en ansökan till Kgl . M : t af innehâll , att »som han genom säkra underrättelser fätt veta , att en , som förr varit vid Kgl . Orchestren , vid namn Simson ämnar anhâlla om nâdigt tillstànd att uti Qötheborg fâ inrätta en Theater , Kgl . M : t täcktes för de öfriga Theatrarnes bestând , som därigenom skulle äfventyras , sâdant afslâ» . Kgl . M : t hade emellertid intet emot en dylik teaters upprättande i Göteborg »med villkor att för Kongl . Theatren goda och tjenliga sujetter däri - ifrân tnâ tagas , när sâdana äro att tillgâ , men ej tvärtom Götheborgska Theatren äga samma fri - het» . * Simson började spela d . 20 aug . 1787 , men dog redan d . 23 nov . s . â . Privilegierna att spela i Göteborg öfverflyttades till änkan . Affären synes dock hafva varit föga lysande ; Clewberg lämnade d . 28 aprii 1790 Gustaf III en humoristisk skildring af det förfall , i hvilket Göteborgsteatern vid denna tid befann sig . Man spelade blott en gáng i veckan , och de obetydliga dagkostnaderna künde sällan betalas . De uppträdande voro under * Cons . och Cab . Prot . 29 September 1786 .
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.