Full text: (17)

56 teater och drama under gustaf iii 
delsen i Herr Professor ( ! ) Ristells Do m aid tilldrog sig âr 365» . 
Vid slutet af värterminen 1785 synes emellertid Blanc hafva afgâtt frân sin direktörsplats och öfver - lämnat sin spira át Andreas Widerberg . * Själf lämnade han Staden och bosatte sig därefter i Karlskrona , en ort , som han med sin trupp besökt redan sommaren 1780 . Landshöfdingen i krona , baron Köhler , kallar honom i en skrifvelse af d . 11 aug . 1787 »bofast borgare i Carlscrona» och hemställer , om Kgl . M : t täcktes tilläta honom att därstädes fá »hàlla Billard - Spel samt tillika njuta Källarefrihet» . Kgl . M : t biföll privilegiet pà »Billard - Spelet» och öfverlämnade frâgan om källar - friheten tili Stadens magistrat . * * Blanc , som pâ âlderdomen tyckes hafva kommit pâ grön kvist , uppbyggde ocksâ ett eget hus , där han dref källar - rörelse , och hans festvâning synes t . o . m . hafva blifvit stamhâllet för Karlskronas »beau monde» . Àtminstone inför han ofta i Carlskrona Weckoblad annonser om »Masquerader , bler och andra festiviteter» , dem »hwarken Livrée - Betjening , Pigor eller Drängar» fingo bevista . Alldeles synes han dock icke hafva förnekat sin egenskap af gammal teaterdirektör — resande gycklare sâsom t . ex . polacken Joseph Michaelowitz uppträdde ofta i hans stora sal , och pâ balerna dirigerade han själf för mera ordnings skull »Musiquen och dess variationer» . Blanc dog 22 januari 1796 . 
* Widerberg tycks ej haft egna privilegier utan endast skött teatern för de Simsonska privilegiernas innehafvare . 
* * Cons . och Cab . Prot . 24 September 1787 .
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.