Full text: (17)

skadebanorna 
55 
Detta afslogs emellertid , och Blanc förmanades »att ställa sig landshöfdingeembetets utslag tili efter - rättelse samt välja andra dagar tili uppförandet af sina skàdespel» . * Àret därpä insände landshöf - dingen i Göteborg , baron Du Rietz , en skrifvelse tili Kgl . M : t af innehâll , att Blanc , »som med nâdigt tillstând där i Staden inrättat en Theater» , anhöll om skydd mot det förfäng han led genom »fiere till orten ankommande personer , som gifva presta - tioner och tili den ändan stundom längre tid kvar - blifva» ; och Du Rietz , som lämnade ett »hedrande vitsord för den flit och kostnad , hvarmed Blanc underhâller sin trouppe samt till Stadens Innevânares nöje upfört Spectacler» , hemställde , om icke Blanc künde tilldelas monopol pâ spek - taklen i Göteborg . Herrar Riksens Râd funno dock ej skäl att gifva Blanc nâgra rättigheter utöfver det Privilegium , han redan erhällit . * * 
Truppens spellista upptogs fortfarande af de stycken , som voro pâ modet i Stockholm , men erbjöd äfven nyheter af öfverraskande art , exempelvis ( 1782 ) Grefven af Walltron eller Subordinationen af H . F . Möller , gifven i Stockholm först âr 1794 och under Gustaf III : s tid där förbjuden af censuren , samt samma âr Minna von Barnhelm af »Hr Professor ( l ) Lessing» , i Stockholm uppförd först 1793 . I all - mänhel äro Blancs annonser en roande lektyr , utstofferade med verser och meddelande mânga öfverraskande upplysningar , som t . ex . »att hän - 
* Cons . och Cab . Prot . 19 december 1783 . 
* * Cons . och Cab . Prot . 7 sept . 1784 .
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.