Full text: (17)

54 teater och drama under gustaf iii 
Men frânser man dessa privatekonomiska 
missöden , tyckes truppen hafva haft lycka med 
sig och lockat talrika skaror tili sin skàdebana , det 
gamia Comœdie - huset vid Sillgatan . Föreställ - 
ningarna utgjordes emellertid detta âr helt och 
hállet af lindansarprestationer , pantomimer , tours 
d'adresse och dylikt . »Dar dansas uppâ styfwa 
Linan , där wisar en Moscowitisk Gosse om sex âr 
mànga artigheter pâ Voltiger - Linan , fru Le Blanc 
wisar Equilibrier pâ Stâltrâd , jämte det hon där 
stâende hâller i hwardera handen et chinesiskt 
Eldhjul , som kastar sâ mycket eld ifrân sig at lion 
därföre ej synes» o . s . v . Redan âret därpä , 1780 , 
hade dock Blanc genom en förvänande metamorfos 
förvandlat sin trupp till ett dramatiskt sällskap , 
som spelade Molière och Regnard , Holberg och 
Voltaire , med ett ord heia den repertoir , som 
gjort uppseende i Stockholm . German skilde sig 
tämligen snart frân sällskapet för att sedan fara 
land och rike ikring och visa sina gamia lindansar - 
konster . Fru von Blanc däremot synes hafva blifvit 
en god aktris ; och förmägor uppväxte i denna 
trupp , som sedermera vunnit ryktbarhet i vâr 
teaterhistoria , t . ex . Widerberg och Waltman . Blanc 
sökte ocksà pâ alla sätt befordra och skydda den 
nya institutionell . Sá anhöll han 1783 hos Kgl . M : t 
att fâ uppföra komedier pâ söndagen efter kl . sex . 
samt et dussin Tentalrickar , uti 31 dygn blifwit slitne , wärderas til — 10 Dal . Silf . 
För ofwanstâende husgerâds - sakers Uptwätning , som warade frân kl . 12 til 2 pâ eftermiddagen , samt sedan frân kl . 8 til 11 om aftonen , hwarwid Eiden mäste under - hâllas , at hâlla watnet wärmt i mit kök , räknas för Wed uti 64 gânger minst à 5 öre för hvar gâng — 8 Dal . Silf . o . s . v .
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.