Full text: Teater och drama under Gustaf III (17)

52 teater och drama under gustaf iii 
konsterna tili häst förekommo här andra presta - tioner . Herr Price visade »Hercules' styrka» , och »7 nya Egyptiska Pyramider förevisades» , ett takel , som truppen enligt annons i Allehanda den 2 juni 1788 »4 gânger representerat för Hans Kejserliga Majestät Joseph II i Wien» . Märkliga voro äfven Prices pantomimer , bland hvilka quin Squelette ihâgkommits af Kexél . Capten Puff förklarar nämligen denna pantomim rent af vara Stockholms »artigaste Spektakel» . Äfven man har bevarat minnet af Herr och Fru Price genom en i mars 1788 i Stockholms - Posten införd dikt , sedermera upptagen i Eichhorns efter - skörd . 
* 
Vänder man blicken frân hufvudstaden , är Göteborg den enda stad i riket , som under Gustaf III : s tid erhöll en stäende teater ; men Thalias tidigaste lif i den rika och blomstrande handels - staden vid Göta Älf är ännu ett sä godt som oskrifvet blad i vàr kulturhistoria . * I sina S a m - lingar tili Göteborgs Historia har Berg meddelat nâgra upplysningar om de resande komedianter , som under 1700 - talets förra hälft uppträdde därstädes , bland hvilka särskildt märkes den i Köpenhamns teaterhistoria ryktbare von Qvoten . Ända tili 1779 nöjde sig Göteborg med dylika kringflackande band . Sä gasterade där Sve - riges mest berömde landsorts - direktör under denna 
* För fiera viktiga upplysningar om teatertörhällandena ¡ Göteborg stâr förf . i tacksamhetsskuld tili den i vâr historia sâ hemmastadde hr Birger Schöldström .
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.