Full text: (17)

254 
teater och drama under gustaf iii 
het under Gustaf I I I : s Regering samt Dag - boksanteckningar âren 1788—92 af J . H j e r p e . 
I Kgl . Bibl . i Stockholm hafva först och främst användts G j ö r w e 11 s talrika , pâ teaternotiser öfverflö - dande bref frân áren 1771—1792 — nâgra bref frân denna tid äro bevarade ibland de Bergianska afskrifterna i Vetenskaps Akademiens Bibliotek — och vidare grefve Claës Ekeblad d . y : s bref till sin hustru B r i t a Horn , Elis Schröderheims bref till O 1 o f Malm - g r e n m . fl . 
Pâ Riksarkivet hafva anlitats Conseil - och Cabinetts Protocoll frân Gustaf 111 : s tid , H a n d - lingar till Teatrarnes Historia , särskildt an - gâende teatercensuren , hvarom Lars v . Engeströms därsammastädes förvarade Hofkanslersdiarium äfven innehàller upplysningar . Intressant för Operans första âr är ekonomie - intendenten Jo h . Fischerström s dag - fa ok 1 7 7 3—1 774 . 
I Kgl . Teaterns arkiv finnas en del hand - lingar om de kungliga teatrarnas inre organisation , löne - forhâllanden etc . — En del af dessa handlingar äro öfver - flyttade till Kgl . Bibl . 
Slutligen ber författaren att här fâ uttala sin erkänsla till de mânga , som med râd och dâd befrämjat hans arbete . ' 1 alldeles särskild tacksamhetsskuld stâr han därvidlag till docenten H . Schlick i Uppsala , hvilkens bistând varit honom till synnerlig hjälp och uppmuntran . 
Uppsala i maj 1889 . 
Oscar Leverlin .
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.