Full text: Teater och drama under Gustaf III (17)

De otryckta källor , författaren begagnat för förelig - gande arbete , förvaras i Uppsala Bibliotek , i Kgl . Bibl . i Stockholm , i Riksarkivet och Kgl . Teaterns arkiv . I Uppsala Bibliotek finnes , som bekant , den rika Gusta - vianska Handskrifts - Samlingen , själfva hufvud - källan för en hvar , som sysselsätter sig med Gustaf III och hans tid . Af denna samling hafva följande band före - trädesvis användts : Bref till Gustaf III frân H edvig Elisabeth Charlotta ( Kvart 11 ) , frân Sophia bertina ( Kvart 13 ) , frân Armfeit ( Kvart 34 ) , Clew - ber g - E delcrantz ( Kvart 26 ) , De Besehe ( Kvart 25 ) , Nils v . Rosenstein ( Kvart 39 ) , Elis heim ( Kvart 43 — delvis tryckt i Örebro 1851 ) , Zibet ( Kvart 33 ) , Gustaf I I I : s dramatiska ter ( hufvudsakl . Fol . III ) , Handlingarom Teatern ( Fol . 28 ) . För andra band i denna samling , hvilka blott enstaka gânger citerats , finnas hänvisningar i noterna . Af öfriga i Uppsala Bibliotek förvarade brefsamlingar hafva följande arilitats : Rosensteinska Brefsamlingen ( spec . Adlerbeths och F r a n c s bref till stein ) , U . Francs bref till Nielas v . Jacobs - son , men framför allt Schering Rosenhanes bref till sin syster Sophia Eleonora ( 1802 gift med J . J . Jennings ) . Af i samma bibliotek befintliga memoirer hafva följande lämnat bidrag till Gustaf III : s teaterhistoria : Magistratsekreteraren R . F . Hochschilds Anteckningar till Svenska Historien , Kam - marh . Ad . Lud . Hamiltons Anecdotertjenande Iii Uplysningi Svenska Historien , isynner -
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.