Full text: (17)

teatercensur . teat erkritik . publik 249 
lefva i 3 mânader utan mat , altsâ för den syndiga magens skull mäste contractet mangrant under - skrifvas . » * Är denna berättelse äfven i detaljerna sann , är den ett nästan upprörande bevis pâ , hvil - ken rättslös ställning teaterns sujetter ännu hade . Äfven Armfeit , hvilken dock , sâsom vi sett , i fiera afseenden visât sig ömma för sina underordnade vid teatrarna , synes hafva behandlat dem med stor brutalitet . I ett bref till Hugo Hamilton af d . 5 februari 1805 skryter han öfver att hafva gifvit De Broen käpprapp och Ahlgren örfilar midt pá teatern — »ce n'est qu'avec la plus sévère discipline qu'on fait marcher cette canaille» . Han begagnade sig ocksâ flitigt af den i reglementet medgifna rätten att förpassa dem i arrest , som tredskades eller pâ annat satt väckte hans misshag . Ojörwell har i ett bref till sin vän Linnerhjelm d . 29 dec . 1786 en pâ en gâng oerhörd och komisk berättelse härom : »Herr Abrah . de Broen» — skrifver han — »hade under det han för et par veckor sedan doublerade hr Stenborgs Role i Gustaf Was a , kommit at sjunga galet , och deröfver sedan ut - brustit uti hârda utlâtelser , först emot Orchestern och sedan emot fru Müller , som tog Orchesterns parti för sin Mans skull , samt slutligen emot sjelfve Baron Armfeit . Hr de Broen blef derför genast satt i arrest med hoteise at fä sitta fiera âr inné ( ! ) samt har blifvit sä noga bevakad i detta sit häkte , at ingen fát se eller tala vid honom . Konungen ville väl , at de Broen skulle snart slippa ut ; men Baron Armfeit fan för Direktionens Bästa nödigt , * Gjörwell tjll Alströmer 30 juli 1775 ,
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.