Full text: (17)

teatercensur . teaterkritik . publik 247 
blott derför att han pâ ett fulländadt vis kommer att utföra Joads roll ( At h alie ) . Är det icke underligt , man tolererar bodbetjenter , men icke en person , som är skâdespelare ? Konungens maktsprâk har behöfts , för att han skulle fà till - lâtelse att bevista assembléen . » För precis samma intolerans utsattes skádespelaren Ahlgren frân Dramatiska teatern . Hochschild skrifver därom i sina anteckningar för jan . 1788 : »Ibland fiere hade sig äfven instält en comcediant vid namn Ahlgren sä i anseende til sin egenskap som seder föraktlig . ( ? ) Dà fiere funno hans närvaro anstötlig , tilsade ôfverstàthâllaren honom at förfoga sig dädan . Denne afpassade konungens ankörnst och knäföll för honom i trappan samt i hastighet före - stälde all den skada , som Dramatiska inrättningen skulle lida , dà deras idkare blefvo sá skymfeligen handterade . Konungen utan afseende pâ den dementi R . R . Sparre erholt , tillät Ahlgren at âter upkomma i assembléen , och ehuru Konungen sökte explicera sig härom med R . R . Sparre bief likväl almänheten häraf sâ stött , at de sedermera för - nyade försöken til sâdana assembléer aldeles för - föllo . » Dessa exempel tala kraftigt nog , heist när man betänker , att bàde Stenborg och Ahlgren begynt sina banor som välbeställd , a ämbetsmän och sedermera intagit framstâende poster vid teatrarna . Anekdoter finnas , som bestyrka , att samma fördomsfullhet äfven gifvit sig luft i det rent privata umgängeslifvet . Sâ t . ex . berättar Rosenstein d . 23 juli 1790 för Gustaf III följande lilla drag : »Herr de Broen har piskat Källar -
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.