Full text: Teater och drama under Gustaf III (17)

skadebanorna 
19 
den nya staten i Amerika» , och under julferierna 1783 utropar han med en suck af glädje öfver ögonblickets lugn : »Les Nymphes de Thalie et de Melpomene mangent tranquilement leurs jul - gröt et accouchent pendant les vacances . » * 
Med Fersens styrelse äro de tvenne mest ly - sande tilldragelserna i den gustavianska teaterns historia förknippade — invigningen af det nya operahuset med Cora och Alonzo och första uppförandet af Gustaf Wasa . Invigningen af Adelcrantz' i mânga afseenden beundransvärda skapelse skedde d . 30 sept . 1782 , sedan byggnads - arbetet pâgàtt allt ifràn 1775 . Det gamia Boll - husets otillräcklighet för en stor opera hade Gustaf 111 insett redan 1773 , dá han för det nya husets räkning inköpte den tomt vid Norrmalms ( nuva - rande Gustaf Adolfs ) torg , där det s . k . större De la Gardieska palatset stod . — Gustaf Wasa gafs för första gängen d . IQ januari 1786 . Det var periodens största sceniska succès . Memoirer och bref frân samma tid öfverflöda af berättelser härom samt skildra , huru tili och med vakten utanför operahusets portar öfverväldigades af de tillström - mande massorna . Risteil skrifver i sina A n e c - doter : * * »Tilloppet vid denna opera var sä stört , att man mäste inskrifva sitt naran i en bok ât - minstone en hei mânad förut , och detta skulle efter femtio föreställningar förblifvit pâ lika sätt , om ej representationerna blifvit instälda . » Ännu vid reprisen af operan 1790 mäste folk »sä godt 
* Gust . Handskr . Saml . Kvart . 27 . 
* * Stockholm 1820 . s . 249 .
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.