Full text: (17)

194 TEATER och DRAMA UNDER GUSTAF III 
olika teatrarna m . in . , skola mähända nâgra ord härom — genom den illustrerande verkan , som tidsanekdoter af detta slag alltid äga — gifva en ökad âskâdlighet ât föreliggande försök att skildra det gustavianska teaterlifvet . 
Den franske skriftställare , Victor Hallays - Dabot , som skildrat teatercensurens öden i Frank - rike , har med en entusiasm , värd ett bättre före - mâl , framställt teatercensuren som det kränkta samhällets hämnare , hvilken , när den beifrar skâde - banornas förlöpningar , utför ett »stört och sam - hällsbevarande värf» . Äfven om man icke vili tillmäta censuren en sä högtidlig uppgift , kan det dock vara af intresse att skärskäda det sätt , pâ hvilket staten under Gustaf III : s tid kontrollerade teatrarnas verksamhet . 
Teatercensuren var under större delen af Gustaf III : s regering en ren polisangelägenhet . Det var polismästaren , som förbjöd uppförandet af stycken , hvilka ur en eller annan synpunkt ansâgos anstötliga , och teaterdirektören hade blott att vädja tili dennes förman , understâthâllaren , i fall han ville öfverklaga de mâtt och steg , ordningens väk - tare fann sig föranläten att taga . Ett par exempel skola belysa detta . Ristells ofvan omnämnda komedi Konung Gustaf Adolphs Jagt blef efter blott tvenne representationer â Humlegàrds - teatern förbjuden . Gjörwell skrifver härom tili Alströmer d . 23 Oktober 1777 : »Man förebar , at Gud nämdes i densamma , men ratta skälet var , at man ej ville lâta föreställa en Svensk Konung af sä sen Epoque pä Theatern , hälst Gustaf
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.