Full text: Teater och drama under Gustaf III (17)

] 0 teater och drama under gustaf iii 
sângerskor ; orkestern bestod af »blinde , döfve , lame och ofärdige» ( ! ) , teatersnickaren var olärd och dekorationsmâlaren halfdöd af lungsot ; rundt omkring râdde blott »fördomar , fattigdom , okun - nighet och brist pà ämnen» . Ehrensvärd utmâlar icke utan ett visst personligt välbehag alla de motigheter , han själf varit med om att öfvervinna , men hans framställning torde med fránseende af enskilda öfverdrifter vara tämligen korrekt . Ett par obeaktade bref frân Zibet till Gustaf III af d . 16 och 19 aprii 1772 gifva ytterligare vittnes - börd härom . Redan nu , skrifver Zibet , har Wellander de tvenne första akterna af sin opera färdiga , hvilka tillika med en fransk öfversättning lämnats ät Uttini . Kompositören känner emeller - tid ingen hâg att begynna sitt värf , förr än han fâtt reda pá hvilka personer , som skola utföra hufvudpartierna . Detta ligger dock ännu i vida fältet . M : lle Falk , som han önskar för Doris' roll , har själf lust att blifva aktris , men hindras af tvà gamia puderhäxor i familjen ( deux vieilles guenons ) . Hon hade visserligen fâtt löfte , att hon , om den illustra Falkska släkten sá fordrade , skulle äga rätt att draga sig tillbaka , blott hon medverkat i Thétis och Pelée * — men förgäfves . strömer — kommerseràdet P . Alströmer , en af konungens bästa medhjälpare vid upprättandet af operan — berättar Zibet vidare —• är oviss , om han skall lyckas öfvertala m : lie Palm att taga 
* M : lie Falk ( sederm . fru Wigert ) spelade Doris i Thétis och Pelée och sedan mânga andra maktpâ - liggande roller . M : lie Palm är okänd — mânne en släkting till sängmästaren med samma namn ?
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.