Full text: Teater och drama under Gustaf III (17)

100 te at kr och drama under gustaf iii 
tragedi , Torkel Knutsso n . Konungen hade själf genomgätt planen och — detta är karaktär - istiskt efter säkerhetsakten — önskat fâ bort den svage konung Birger ur stycket , men Bergklint , som utan honom ej fann nâgon »utväg att fâ lifvet af Torkel» , lofvade att skildra demies svaga regering sâ , att »det gamia mörkret skulle göra en god skugga mot vârt närvarande 1 jus» . * Sjöberg hade lofvat skrifva en tragedi , och i bref till Leopold föreslog Gustaf som ämne markis Bedmars sammansvärjning , förut behandlad af La Place och Otway . »Da jag genomgär dessa bada tragedier och därtill läser S : t Real's vackra stycke om spanjorernas sammansvärjning mot Venedig , finner jag där stoff tili det ypperligaste sorgespei , just ett sâdant som vi behöfva , d . v . s . med en fruntimmersroll , och där man dessutom fär fälle att inlägga de vackraste verser om kärlek och fosterland . » Lidner tänkte enligt Leopold pä eil Virginia , Rosenheini enligt Clewberg pä en Bri ta Leijonhufvud o . s . v . Man skulle kunna än ytterligare öka denna lista pâ projek - terade eller pâborjade ehuru sedermera öfvergifna tragedier , men ofvanstäende förteckning visar till - räckligt , att konungen äfven förmätt âstadkomma en om ocksâ artificien uppblomstring af tragedien . 
* J . G . Oxenstjerna tili Gustaf III 20 juni 1791 ( Gust . Handskr . Saml . Kvart . XXXI ) . Odateradt bref af Bergklint till okand person ( Gust . Handskr . Saml . Fol . XX ) . Enligt L e n n a r t Ribbing , Om Olof Bergklint s . 30 skulle Torkel Knutsson Ursprungligen hafva varit äm - nad tili Gustaf III : s kröning ( ? ) — Gustaf III har äfven gjort en plan tili en tragedi öfver Torkel ( Écrits de Gustave III . V . s . 293—295 ) .
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.