Full text: (16)

82 
UTLÄNDSK LITTERATUR 
den motsägande och otydliga texten i hennes skrift - rullar . Antikens Athen och Rom äro honom nära nog lika välbekanta som Paris , och med lekande hand visar han , hur den romanska kulturen fâtt sina mönster och schabloner i de skiftande tidernas väfstol . I den just nyss utkomna boken framträder lärdomen mer än vanligt , och läsaren utom fack - männens krets behöfver kanske ett par inlednings - ord . Redan den egendomliga titeln , »Pä den hvita stenen» , tarfvar sin förklaring . Anatole France stöder den med ett motto ur Philopatris : »Du tyckes hafva sofvit pä den hvita stenen midt bland dröm - marnas folk» . Men huru mânga känna Philopatris och den vackra frasens innebörd ? Skriften är bland de gâtfullaste , antiken lämnat oss . Det är en fantas - tisk och sarkastisk dialog , länge tillskrifven det döende Hellas' Anatole France , den spotske ironi - kern i antikens gudaskymning , Lukianos . Men den moderna forskningen liar âdagalagt , att den lilla skriften är af längt señare datum , sannolikt först nedskrifven i Bysans under kejsar Nikephoros Pho - kas ( pä 960 - talet ) . Författaren var säkert en kam - marlärd med tanke och ögon mycket trötta af läsning i hedniska och kristna böcker och hjärtat mycket trött pä gudar , gamia och nya . Han har sökt muntra sig själf med detta skeptiska skämt , som lät hänet falla viljelöst jämnt fördeladt pä hellenska och bibli - ska myter . Namnen pä Horneros' gudar och Paulus' gudar lysa och försvinna i dialogen , som stjärnblän - ken i Bosporens vatten utanför den trotte tänkarens bokrum . Hvad är alltsammans : gudar , religioner , människors hänförelse , andakt och förakt , annat än
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.