Full text: (16)

EMILE ZOLA 
7 
gâng lyser i dessa smä artiklar , kanske bäst i upp - satsen om judefrâgan , dar hans utgângspunkt är för - trytelsen öfver att en viss klass eller stam af män - niskor skulle förhindras att deltaga i den fria täflan , ur hvilken dock i sista hand lifsproblemens lösning drages . 
Vid sidan af denna kraftförgudning , hvilkens blott allt för bullersamma och högljudda offerpräst Zola alltid varit , har under árens lopp mer och mer kommit frani i hans verk ett vekt medlidande , äfven detta kvällande ur hans breda naturbotten , och fram - för allt ägnadt väsen och känslor , hvilkas förenklade struktur stâ naturen nära . Kvinnan i sin kärleks hängifvenhet eller sitt moderskaps själfförglömmelse , mannen i arbetsmödans kamp eller bränd af äre - lystnadens fiamma , fruktsamhet , oreflekterad själf - uppoffring , njutningslystnad och âtrâ , se där starka och primitiva impulser , med hvilka Zola sympatiserar intill det sentimentala . 1 föreliggande samling är det framför allt ett par vackra uppsatser om hus - djuren , som gifva uttryck ât hans ömhet . Människan mäste älska djuren — sade pessimisten Schopenhauer — . därför att de hjälpa henne att glömma bekymmer och framtida omsorger för att tanklöst njuta nuet och ögonblicket ; människan mäste älska djuren — säger Optimisten Zola — därför att de förbinda henne med naturen och det primitiva , därför att de i sin omedelbarhet äro mönster af sundt och oför - konstladt lif - Han künde tillägga , därför att de ej tänka eller fantisera , ty — utan att vilja vidgä det — har Zola ständigt visât afgjord motvilja mot den
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.