Full text: (16)

ANATOLE FRANCE 
63 
manar Anatole France Dantes Florens med sina adelstorn stickande upp som palissader kring Arno . Den gestalt , han här tecknar , är en af Infernos mäktigaste , den ännu i gudsförnekarnas flammande eldgrytor oböjde ghibelliner - statsmannen Farinata degli Uberti , hvilken i ett samsprâk med en domini - kanermunk söker förklara , hur han pä samma gang fanatiskt künde älska Florens och ändock mer än nâgon annan genom sin machiavellism före velli kunnat bidraga tili sin hemstads olyckor och brodershat . Detta lilla växelspräk är skrifvet i nära anslutning tili de gamia krönikeförfattarna , framför allt Villani , och af mindre betydenhet . Det samma gäller en liten prästerlig trettondagsinteriör frân franska medeltidens slut . Den sista skildringen — »La Muiron» — namnet pä den fregati , som forde Bonaparte frân Egypten hem till Frankrike — gifver slutligen i skenbar konstlös och halft anekdotisk form en alldeles beundransvärd liten karaktäristik af Napoleon . 
Sâdan är den lilla samling berättelser , Anatole France ägnat historiens gudinna . Som det en verklig dyrkare af Clio ägnar och anstâr , liar han i denna bok hállit sitt eget jag borta och ensamt lâtit de skildrade personerna tala och tänka . Och dock är han själf med öfverallt . Ogripbar och dock upplysande allt , som ljusvâgen gâr genom atmo - sfären , flyter skenet af hans lätta iroiii genom fram - ställningen , belysande allt med sin gyllene sträle , och osynlig men ändock kännbar öfver allt , som frisk , ren luft , sväfvar allestädes hans tanke , denna
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.