ANATOLE FRANCE
53
nerande och beräknande , fast det afgörande i speiet ändock alltid förblir turen . Och tur finns som bekant af tvâ slag : tur och otur . Eller som Anatole France utlägger det i »Drottning Gâsfot» : »En kort - lek , min herre , är en bok full af äfventyr , en roman , och den har framför andra böcker af detta slag det sällsamma företrädet , att man komponerar den pâ samma gâng som man läser den , och att man hvar - ken behöfver ha godt hufvud för att komponera den eller bokliga kunskaper för att läsa den . Den är ett underbart arbete äfven i det hänseendet , att den fàr en ny betydelse hvar gâng man har blandat om bladen i den . Den är sammansatt med sä stor skicklighet , att man aldrig kan nog beundra den , ty pâ en matematisk grundval bygger den tusen och âter tusen intressanta kombinationer och en sädan mängd af besynnerliga sammanträffanden , att man , ehuru visserligen utan grund , i den har trott sig kunna upptäcka hjärtats hemligheter , ödets mysterium och framtidens nyckel . Hvad jag nu säger , gäller isynnerhet tarokspelet hos zigenarna , hvilket är det förnämsta af alla spei , men har ocksâ s¡n tillämpning pâ piquet» .
Nej , först när man ser allt sâsom spei och lek , kommer det metod i galenskapen , och historiens orimlighet likaväl som det enskilda människolifvets ändamälslöshet ingâ i den finare hasarden och den högre konstnärüga ekonomien .
Först det leende medvetandet om , att allt är illusion och att vi själfva äro »väfda af samma stoff som vâra drömmar» , gifver den sinnesro , som lâter oss njuta af det fängslande bländverket . Dikt är

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.