26
UTLÄNDSK LITTERATUR
ALPHONSE DAUDET .
tartarins äfventyr bland alperna .
port - tarascon . la fédor .
I svensk tolkning har i dagarna utkommit en af de bästa delarna i den odödlige Tartarins heroiska Iefnadssaga — »Tartarins äfventyr bland alperna» . Det har icke varit nâgon lätt uppgift att pâ svenska gifva en föreställning om originalets uppsluppna ton och lekfulla gratiösa munterhet . Dessa böcker om Tartarin hafva en stämning , som kanske blott den , hvilken lefvat i södern , rätt begriper — det är sommarkvällens stämning af själfberusad lifslust och munterhet , medan svalkan { aller öfver terrassens akasior och feberträd och landskapets stora pla - stiska linjer präglas af ro och lycka i den blâ lüften . Man drar andan djupt i glädjen öfver att lefva , med ett behof att skämta och prata tok , som lâter historier , bilder och infall brusa fram som vatten - kaskaden i trädgärdsrundelns springbrunn . rättarens stämma blir yr af sin egen munterhet , medan cigarrettröken smider sin tunna silfverfiligram mellan bordets halfdruckna glas med lätt , gult vin , skratten gäcka som syrsornas rnusik frän de när -

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.