216 
UTLÄNDSK LITTERATUR 
denna nya bok författarens känsla för tillvarons grunddrifter och enkla men afgörande realiteter . Aldrig fastnar han , trots sin bredd , i det oväsentliga , aldrig dröjer han vid bisaker . Raka vägen fram mot hjärtan och själar gär ständigt denna skildring . Saker och ting nämnas vid deras rätta namn , allt fattas med fast , allvarlig hand . Uppkonstruerade sorger , artificiella konflikter , förkonstlade karaktärer känner icke denna enkla mänsklighet af sjömän och fiskare , af landtbyns vid hafvet och i stormarna upp - vuxna man och kvinnor . Alltid gäller det väl eller ve i bokstafligaste mening . Nâgot betydelsefullt , som icke lämnar en likgiltig , bär , äfven när de kunna trötta , denna massa af lifshändelser . Jag undrar , om det i den samtida litteraturen finns en sâ pro - testantisk typ som denne holsteinske präst och sago - berättare eller om man nägonstädes i ett modernt diktverk sä stärkt som i »Hilligenlei» känner pro - testantismens anda ? Lika orubbligt som denne man tror pâ den goda viljans makt och den inre stäm - mans sanning , lika orubbligt tror han ocksâ pâ naturlifvets höghet och den mänskliga känslans rätt . Han är manligt oförsagd och frihetskär , men pâ samma gâng bunden af en vördnad , som alltid upp - drager gränser : »dädan , men icke längre» . Han talar mot askesen i det moderna kulturlifvet , som Luther mot celibatet , utan ett spâr af lättsinne eller skälmeri , alltid högtidlig tili och med i sitt skämt , mängen gâng af en falsk och klumpig högtidlighet . Men det fâr man taga med pâ köpet . Det full - ständigar bilden af denne litteräre tyske lekmanna - predikant , som icke skulle intressera , om han icke
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.