EMILE ZOLA 
15 
liar drabbats af slag , och förstummad rullas han i sin sjukstol ikring pâ skâdeplatsen för sin gamia verksamhet . Hela hans familj liar fördärfvats af rikedomen , fysiskt ocli moraliskt . Det är , som den egoistiskt af andras svett vunna penningen medförde en hemliglietsfull smitta , ett lönligt gift , som göt feber och undergâng i millionärernas blod . Den nuvarande ägaren , Boisgelin , är en torn och njut - ningstokig man , disponenten i spetsen för järnverket en imponerande kraft , men som ingen annan norm känner än sin egen nyckfulla vilja . Hans vackra och onda hustru slutligen , Boisgelins älskarinna , är det , som förslösar frukten af alla de tusen arbetarnas möda med sitt vanvettiga lyxbegär och sitt dunkla behof att dépensera och förstöra . I den nya fabriken är däremot allt hänförelse och uppoffring , gemen - sarnhetskänsla och kärlek . Om ocksâ en kort redo - görelse som denna naturligtvis ytterligare tillspetsar 2olas motsatser , är hans skildring , som man märker , likväl sä tendentiös , att man mäste tycka , att han godt kunnat delà körten rättvisare utan att behöfva gâ ifrân sin àskâdning . 
Med denna uppställning af de stridande parterna kan man förstä kampens utgâng . Den gamia riken och hela den krets af människor , som tillhört densamma , gâ under , medan allt fiera segerfanor fladdra öfver Luc Froments framtidsverk . »Afgrun - den» ruineras först ekonomiskt af konkurrensen med den nya fabriken , och det moraliska förfallet slutar med en vâldsam katastrof . Disponenten , som fâr höra sin makas förräderi , bränner henne , sig själf och heia fabriken innc . Denna seen ur en brottmâls -
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.